Przejdź do treści

Prelegenci

Tim Marshall

Tim Marshall wiodący autorytet w dziedzinie  geopolityki i spraw zagranicznych. Były redaktor dyplomatyczny i korespondent zagraniczny Sky News. Znany ze zdolności do identyfikowania przyczyn leżących u podstaw wydarzeń na świecie. Donosił z ponad trzydziestu krajów, dwunastu wojen i stref konfliktów w tym z: Chorwacji, Bośni, Macedonii, Kosowa, Afganistanu, Iraku, Libanu, Syrii i Izraela. Opublikował sześć książek o stosunkach międzynarodowych w tym kultowych „Więźniów geografii” – międzynarodowy bestseller, który został sprzedany w nakładzie ponad miliona egzemplarzy na całym świecie. W 2019 r. książka została zaadoptowana na potrzeby młodszych odbiorców, jako „Więźniowie geografii: Nasz świat wyśniony w 12 prostych mapach”.

Ceniony za wyjątkową umiejętność łączenia bieżących wydarzeń, pozornie niepowiązanych ze sobą w jeden spójny ciąg przyczynowo skutkowy. Dogłębnie przeanalizował sposób w jaki geografia wpływa na zachowanie i wzajemne oddziaływanie państw. Czerpie ze swoich spostrzeżeń na temat stosunków międzynarodowych, aby przewidzieć przyszłe wydarzenia i kryzysy, a jego prace coraz częściej komentują przecinanie się postępu technologicznego z rozwojem politycznym. Inspiruje ludzi i pozwala im zrozumieć, jak najlepiej dostosować się do zmiennych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych i technologicznych.

Sebastian Bandycki

Haxtron S.A., Hydrum

Daria Bazydło-Egier

Fundacja Widzialni

Zuzanna Bojarska

Politechnika Warszawska

Andrzej Burgs

Sygnis SA

Joanna Carroz -Noriega

Bank Gospodarstwa Krajowego

Paweł Czuma

Telewizja Echo24

Beata Daszyńska-Muzyczka

Bank Gospodarstwa Krajowego

Julita Dul-Tomczuk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jadwiga Emilewicz

Posłanka na Sejm

Tomasz Gackowski

Agencji Rozwoju Przemysłu

Zbigniew Gieleciak

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

Justyna Gotkowska

Ośrodek Studiów Wschodnich

Kamil Grotnik

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wojciech Jakóbik

BiznesAlert.pl

Krzysztof Jarosz

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Teofil Jesionowski

Politechnika Poznańska

Łukasz Kaczmarek

Advanced Graphene Products

Maciej Kawecki

Digital EU Ambassador

Przemysław Kulik

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dominika Lenkowska-Piechocka

Who Will Save The Planet

Karolina Lesyng

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Łukasik

10Clouds

Jarosław Tomasz Margielski

Prezydent Miasta Otwocka

Marta Mazurkiewicz-Pawlicka

Politechnika Warszawska

Krzysztof Meissner

Uniwersytet Warszawski

Ryszard Naskręcki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Zuzanna Nowak

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Katarzyna Pala

Food4Future Technologies

Maciej Pawluk

AQT Water

Piotr Pilewski

Money.pl

Marta Pogrzeba

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych IETU

Katarzyna Przybyła

Politechnika Wrocławska

Paweł Przygrodzki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Hubert Pyliński

Bank Gospodarstwa Krajowego

Zuzanna Raszkowska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Adam Roślak

Politechnika Łódzka

Tomasz Rybak

Politechnika Wrocławska

Przemysław Sandomierski

Santander Bank Polska

Paweł Smoleń

Smart Nanotechnologies SA

Paweł Soproniuk

Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Jakub Strzelecki

Politechnika Warszawska

Adam Szatkowski

Fundacja Nanonet

Małgorzata Szumowska

Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna

Matylda Szyrle

Listny Cud

Dominika Tarczyńska

Polsat News

Jakub Wiech

Energetyka24

Michał Wieczorowski

Politechnika Poznańska

Wojciech Witowski

Ścieki Polskie

Piotr Wróblewski

NAIAD Water Investments

Kamil Wyszkowski

UN Global Network

Paulina Zadura

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Maciej Zaniewicz

Forum Energii

Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego

Ireneusz Zyska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Tomasz Żółciak

Dziennik Gazeta Prawna

August Żywczyk

Defense24