Przejdź do treści

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski czł. koresp. PAN

Profesor Teofil Jesionowski jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej. Dnia 18 kwietnia 2013 roku uzyskał tytułu naukowy profesora nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna, a dnia 5 grudnia 2019 roku nominację na członka korespondenta PAN.

Sprawował wiele funkcji na uczelni i w innych jednostkach. Był prodziekanem ds. studenckich i ogólnych (2008-2012), prodziekanem ds. nauki (2012-2016), a następnie prorektorem ds. edukacji ustawicznej (2016-2020). Był członkiem a następnie przewodniczącym rady Instytut Włókiennictwa w Łodzi (obecnie Łukasiewicz – Łódzki Instytutu Technologiczny).

Obecnie prof. Teofil Jesionowski jest rektorem Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024), przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) (kadencja 2020-2024), członkiem Prezydium KRASP (aktualnie), członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (kadencje 2016-2020 i 2020-2024), członkiem Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP (kadencja 2020-2024) oraz członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (kadencja 2020-2024).

Wizytował liczne ośrodki czy instytucje naukowe w świecie. Obecnie współpracuje z DTU – Duńskim Uniwersytetem Technicznym, University Technology Sydney, TU Bergakademie Freiberg oraz Kent State University. Wygłaszał wykłady i prelekcje w licznych krajach reprezentujących 5 kontynentów.

Prof. Teofil Jesionowski był promotorem w 25 przewodach doktorskich, a 5 jego byłych doktorantów/magistrantów uzyskało najwyższy stopień naukowy. Jest ekspertem NCN, NCBiR oraz F.R.S.-FNRS Belgia; NWO Holandia i DFG Niemcy.

Główne obszary badawcze prof. Jesionowskiego są domeną nauk chemicznych (chemia) a także inżynieryjno-technicznych (inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa), które stanowią: projektowanie, charakterystyka i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, w tym układów hybrydowych; synteza inspirowana biomineralizacją i ekstremalna biomimetyka; biokompozyty i biomateriały; układy  pigmentowe; funkcjonalne napełniacze i kompozyty polimerowe; immobilizacja enzymów; unieszkodliwianie uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń w wyniku zastosowania procesów adsorpcji, foto- i biokatalizy; chemia koloidów i modyfikacja powierzchni; biosensory i nanomedycyna.