Przejdź do treści

Świat stoi w obliczu ogromnych zmian cywilizacyjnych, a zmiana klimat postępuje i stwarza realne zagrożenie dla całej ludzkości. W najbliższych latach czekają nas zmiany związane z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności.

Idea 3W zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na zasobach, wokół których biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować swoją strategię zielonej przemiany. Na wodzie, bez której nie byłoby życia na Ziemi, na wodorze, który jest przyszłością energetyki oraz na nowych technologiach węglowych i ich potencjale. W idei 3W:

  • wspieramy świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce i medycynie.
  • rozwijamy współpracę z polskimi firmami, które prowadzą działalność w obszarze wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Do inicjatywy 3W dołączyło już kilkudziesięciu partnerów biznesowych.
  • integrujemy świat nauki i biznesu. Z inicjatywy 3W powstało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W skupia 11 czołowych uczelni technicznych i uniwersytetów oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz.
  • powołaliśmy Radę 3W, której członkowie ze świata biznesu, nauki i polityki zgodzili się budować z nami ekosystem 3W.