Przejdź do treści

7 grudnia (dzień 1)

GodzinaSala główna
10:00–10:10 Otwarcie kongresu:
Mateusz Morawiecki / Prezes Rady Ministrów
10:10–10:20 Beata Daszyńska-Muzyczka / Bank Gospodarstwa Krajowego
10:20–11:00 Wystąpienie gościa specjalnego:
Tim Marshall
11:00–11:30 Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat
Moderator: Marcin Łukasik / 10Clouds
Prezentacja raportu: Dariusz Kryczka / EY

Panel dyskusyjny
Beata Daszyńska-Muzyczka / Bank Gospodarstwa Krajowego
Dariusz Kryczka / EY
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski / Politechnika Poznańska
11:30–11:45Przerwa | Briefing prasowy
11:45–12:00Synergia wody, wodoru i nanotechnologii węglowych
dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka / Politechnika Warszawska
mgr inż. Zuzanna Bojarska / Politechnika Warszawska
12:00–12:25 Jak świat nauki tworzy innowacje 3W? – fireside czaty z przedstawicielami ICI 3W
Moderator: Jakub Wiech / Energetyka24

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski / Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Grzegorz Malinowski, Łukasiewicz-ORGMASZ / Sieć Badawcza Łukasiewicz
12:25–12:55 3W oczami biznesu – keynoty
prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek / Advanced Graphene Products
dr Katarzyna Pala / Food4Future Technologies
12:55–13:25 Startupy pozytywnego wpływu na rzecz zrównoważonego rozwoju
Moderator: Przemysław Kulik / Bank Gospodarstwa Krajowego

Matylda Szyrle / Listny Cud
Sebastian Bandycki / Haxtron S.A., Hydrum
Pavel Panasjuk / DAC
13:25–14:10Przerwa lunchowa
 
GodzinaSala głównaSala ASala B
14:10–14:25 Polska w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych
Justyna Gotkowska / Ośrodek Studiów Wschodnich
  
14:25–14:55Idea 3W jako odpowiedź na zmiany geopolityczne
Moderator: Tomasz Żółciak / Dziennik Gazeta Prawna

Jadwiga Emilewicz / posłanka na Sejm
Bogdan Zawadewicz / Bank Gospodarstwa Krajowego
Maciej Zaniewicz / Forum Energii
Zuzanna Nowak / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Susze, powodzie i zanieczyszczenia – wyzwania polskiej polityki wodnej
Moderator: Dominika Tarczyńska / Polsat News

dr Paweł Przygrodzki / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
dr Jacek Zalewski / RETENCJAPL
dr hab. prof. IETU Marta Pogrzeba / Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Jak budować eko-komunikację, by przekonać do ekologicznego stylu życia
Moderator: Przemysław Białkowski / Interia.pl

Dominika Lenkowska-Piechocka / Who Will Save The Planet
Paweł Soproniuk / Stowarzyszenie Agencji Public Relations
Kamil Wyszkowski / UN Global Network
14:55–15:30Człowiek 3W, czyli jak może zmienić się nasz styl życia?
Moderator: Dominika Tarczyńska / Polsat News

Dariusz Lewandowski / SYSTEM 3E
Piotr Wróblewski / NAIAD Water Investments
Adam Zadorożny / WTT Innowacje
Czy Polska może stać się wodorowym liderem?
Moderator: Wojciech Jakóbik / BiznesAlert.pl

Hubert Pyliński / Bank Gospodarstwa Krajowego
prof. UW dr hab. Tomasz Gackowski / Agencja Rozwoju Przemysłu
Krzysztof Nieć / WTT
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej
Moderator: Piotr Pilewski / money.pl

Kamil Grotnik / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Piotr Woliński / Vinci
Paulina Zadura / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
15:30–16:00  Carbon vs. coal – czyli burzenie mitów o węglu
Moderator: Marcin Łukasik / 10Clouds

Andrzej Burgs / Sygnis
prof. UW dr hab. Krzysztof Meissner / Uniwersytet Warszawski
dr inż. Adam Szatkowski / Fundacja Nanonet
dr Paweł Smoleń / Smart Nanotechnologies
Zmiany legislacyjne, czyli jakich przepisów prawnych potrzebuje 3W?
Moderator: August Żywczyk / Defence24

Ireneusz Zyska / Ministerstwo Klimatu i Środowiska
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dariusz Kryczka / EY
16:00–16:30  Czy nowe technologie sprawią, że nie zabraknie nam wody?
Moderator: Przemysław Białkowski / Interia.pl

Katarzyna Przybyła / Politechnika Wrocławska
Zbigniew Gieleciak / Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej w Tychach
Maciej Pawluk / AQT Water
Wojciech Witowski / Ścieki Polskie
Dostępność jako niezbędny społeczny element zrównoważonego rozwoju
Moderator: Przemysław Kulik / Bank Gospodarstwa Krajowego

Julita Dul-Tomczuk / Bank Gospodarstwa Krajowego
Daria Bazydło-Egier / Fundacja Widzialni
Zuzanna Raszkowska / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Małgorzata Szumowska / Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna
Przemysław Sandomierski / Santander Bank Polska
19:30Uroczysta gala i wręczenie nagród

8 grudnia (dzień 2)

GodzinaSala ASala BSala C
10:30–11:30 Potencjał technologii wody, wodoru i węgla oczami młodych
Moderator: dr Maciej Kawecki / Digital EU Ambassador

Adam Roślak / Politechnika Łódzka
Tomasz Rybak / Politechnika Wrocławska
Jakub Strzelecki / Politechnika Warszawska
Rola samorządów w inicjatywie 3W
Moderator: Tomasz Żółciak / Dziennik Gazeta Prawna

Marlena Bakuła-Zdzierela / Prezes Zarządu, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Pile

Jarosław Tomasz Margielski / Prezydent Miasta Otwocka

Krzysztof Jarosz / Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 
11:15–11:45Przerwa
11:30–13:00Posiedzenie ICI 3W Warsztaty z wystąpień publicznych dla samorządów
Paweł Czuma / Telewizja Echo24
Posiedzenie Rady 3W
13:00–14:00Lunch