Skip to content

NOVEMBER 27 (DAY 1)

MAIN STAGE

08:00 AM – 10:00 AM
Networking breakfast

10:00 AM – 10:10 AM
Inauguration of the Congress

Host: Marcin Łukasik 

10:10 AM – 10:20 AM

3 resources – the world  of the future

TEDex: Beata Daszyńska – Muzyczka, President of the Management Board of Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

10:20 AM – 11:20 AM

Power speech

New opportunities for business and society? How will the pace of change increase and what will the future bring?

Michio Kakuone of the most outstanding scientists of our time, professor of physical sciences, futurologist, author of world bestsellers

11:20 AM – 11:30 PM

3W Report presentation

Host: dr Dominik Sypniewski, Politechnika Warszawska, Kancelaria GGL

11:30 PM – 12:00 PM

Poland and the 3W World – panel

Host: Marcin Łukasik

Panelists: Agnieszka Hobot – red. naczelna Wodne Sprawy (water); prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Politechnika Łódzka (carbon); dr Grzegorz Malinowski – dyrektor Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” (hydrogen)

12:00 PM – 12:15 PM
3W world at one address – the launch of the 3W platform

Host: Artur Kurasiński

12:15 PM – 12:45 PM

Will the AI eat us?

prof. Andrzej Dragan – Polish theoretical physicist and a science enthusiast

12:45 PM – 13:00 PM

Each Drop Matters

Ewa Ewart

01:00 PM – 01:50 PM
LUNCH BREAK
MAIN STAGE
STAGE A
STAGE B
STAGE C
STAGE D
STAGE E

01:50 PM – 02:20 PM
Water technologies: a global review 

Host: Marta Saracyn, ESG Risk Strategy Manager, BGK

Panelists:

 • Jui-Wen Chen – CEO of Taiwanese company Ding Tai Co., Ltd. as well the inventor of the JW Eco-Technology
 • Viktor Reimer – Head of Pressure Vessel Development, ACTC Tech
 • Marcin Sawczuk – Cornell University

02:00 PM – 02:30
Polish carbon technology in space

Host: Jakub Wiech, Energetyka24

Panelists:

 • prof.  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, Politechnika Łódzka
 • dr Joanna Jurga, projektantka produktu i przestrzeni, pasjonatka kosmosu

02:20 PM – 02:40 PM
Synergy of resources, synergy of potential.

Host: Grzegorz Gajda

Panelists: 

 • Kamil Kłosek, Inżynier R&D – Lider Techniczny DEPO3D, Sygnis
 • dr inż. Paweł Smoleń, Smart Nanotechnologies S.A.

02:00 PM – 03:00
How to combat pollution with the use of 3W technologies?  – FISHBOWL (moderated discussion with the audience)

Host: dr inż. Edyta Łaskawiec |Rzecznik nauki, technolożka wody i ścieków, Politechnika Śląska

Panelists:

 • dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 • Wojciech Witowski Prezes Ścieki Polskie

 • dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Dobrochna Ginter – Kramarczyk, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

02:00 PM – 03:00 PM
Drop of inspiration | Speed dating session track 

Host: Agnieszka Hobot, Wodne Sprawy

Panelists:

 • dr hab. inż. Ireneusz Cymes, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Wojciech Góra, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Jakub Nieć, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Marek Mieńkowski MBA, Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Deltima Sp. z o.o.
 •  Dr Joanna Poluszyńska, Łukasiewicz-ICIMB
 • mgr inż. Marcin Biernacki, Łukasiewicz-ICIMB
 • Magdalena Czenko Radczyni prawna, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp. k.
 • Jakub Kot – adwokat i senior associate w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS

02:00 PM – 03:00 PM
Workshops for local governments – developing the assumptions of the ambassador program

Host: Agata Sobolewska, 3W

02:20 PM – 02:30 PM
Blue World

Host: Zbigniew Jankowski, Regulatory Sustainability Expert in FPP CEE Water Committee 

02:30 PM – 02:50 PM
BGK’s venture building activities for technology projects in the 3W area 

Hosts:

 • Jędrzej Iwaszkiewicz, CCO, Co-Founder of The Heart
 • Aleksandra Surynowicz, Head of Investment Department at Bank Gospodarstwa Krajowego

02:40 PM – 03:00 PM

Adventures in climate action – sailing Novara, climate adaptation and policy failure.

Speaker: Nigel Jollands, Co-Director, Skipper, Adventurer, SV Novara

 

03:00 PM – 04:00 PM
Circular 3W speed dating session track

Host: Łukasz Lindner, Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Panelists:

 • dr hab. inż. Michał Krzyżaniak, prof. UWM
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski, UWM
 • prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Rafał Ślefarski, prof. Politechniki Poznańskiej
 • Andrzej Wiśniewski Prezes Zarządu Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • prof. UAM dr hab. Robert Przekop, SYGNIS SA
 • dr inż. Robert Muszański, WOFIL Robert Muszański
 • Mateusz Sołtysiak CEO, SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
 • dr inż. Grzegorz Janus, Łukasiewicz-ICIMB
 • dr  inż. Andrzej Cybulski, Łukasiewicz-ICIMB
 

02:30 PM – 03:00 PM
Unlocking the transnational economic potential of 3W

Host: Łukasz Korycki, Puls Biznesu

Panelists:

 • Dr Jacek Pawlak,

 • Michał Kępowicz, Goverment & Public Affairs Leader and member of the Management Board Philip Polska
 • Marek Tomczuk,  członek zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

02:50 PM – 03:50 PM | 3W Start-up Showdown competition 

Host: Tomasz Rożek, Nauka to Lubię

Jury:

 • Artur Kurasiński
 • Tomasz Serwan – Dyrektor Inwestycyjny Vinci S.A.
 • Magdalena Jabłońska – FPT
 • Marcin Małecki, red. naczelny MamStartup

03:00 PM – 03:40 PM
Modern technologies to manage water resources |Fireside chat 

Host: Grzegorz Gajda

Panelists:

 • Assoc. Prof. Dr. Vilda Grybauskienė
 • Gitana Vyčienė
 • inż. Robert Muszański, Wofil

04:00 PM – 05:00 PM

How to talk about hydrogen technologies? | FISHBOWL 

Host: dr Katarzyna Iwińska |Dr socjologii, kreatorka rozwiązań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Panelists:

 • Dr Marek Troszynski, Collegium Civitas, Fundacja Wiedza Lokalna

 • Dr hab. Michał Wróblewski | Ekspert ds. badań społecznych i komunikacyjnych, Łukasiewicz – ORGMASZ
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Politechnika Poznańska
 • Adam Jachowicz, Biproraf Sp. z o.o.
 • dr inż. Katarzyna Stec, Łukasiewicz-ICIMB

04:00 PM – 05:00 PM
Global outlook for 3W track | Speed dating session

Host: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, UMCS

Panelists: 

 • dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka
 • prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Adam Jachowicz, Biproraf Sp. z o.o.
 

03:00 PM– 03:30 PM

International Organizations and 3W: a global outlook

Host: Katarzyna Zajdel – Kurowska, advisor to the board, Polish Development fund. Former Executive Director at the World Bank Group and former member of the board of the National Bank of Poland

Panelists:

 • Uwe Remme, Head of the Hydrogen and Alternative Fuels Unit at the International Energy Agency (IEA)
 • Gianfranco Visentin, ESA
 • Tonci Bakovic, Chief Energy Specialist, IFC

03:50 PM – 04:10 PM

Clean water in Polish homes, how much more do we have to do?

Host: Agata Sobolewska, 3W

Panelists:

 • Wojciech Witowski, Prezes Ścieki Polskie
 • Łukasz Rodek, Prezes RDLS

03:40 PM – 04:00 PM

What does telecom have to do with water?

Host: Grzegorz Gajda

Panelists:

 • Małgorzata Ciechomska | Dyrektorka Smart City w Orange Polska
 • Tomasz Kowalczyk | Ekspert Smart City, Internet of Things (IoT) oraz 5G w Orange Polska
     

15:30 PM – 16:00 PM

3W and challenges for science discussion panel

Host: Marcin Łukasik

Panelists:

 • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Andrzej Dybczyński – prezes Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN – wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

04:10 PM – 04:30 PM
Water footprint of the construction sector and climate change

Host: Przemysław Chimczak-Bratkowski, agencja badawcza ThinkCo

Panelists:

 • dr Patryk Bolimowski, Head of R&D w System 3E
 • Elżbieta Rotblum, Skanska
 • Jerzy Wójcik,  CEO JW + A Green Building

04.00 PM- 04.20 PM

Why ESG is important for companies? Legal and business implications.

Host: Dominika Lenkowska Piechocka, whowillsavetheplanet.pl

Panelists:

 • Angelika Szufel, counsel w zespole Energetyki i Infrastruktury, i koordynatorka zespołu ds. ESG w CMS
 • Magdalena Lejman,

     
 

16:30 – 17:40

Ewa Ewart document projection: Each drop matters

       
           
07:30 PM – 10:30 PM
3W evening gala and 3W award ceremony

Host: Paulina Sykut – Jeżyna

NOVEMBER 28 (DAY 2)

MAIN STAGE
STAGE A
STAGE B
STAGE C
STAGE D
STAGE E

9:00 AM – 9:10 AM
Inauguration of the second day and presentation of the schedule

10:00 AM – 10:40 AM
Hydrogen legislation, or what changes do we need? 

Host: Jakub Pikulski, Uwaga Wodór

Panelists:

 • Szymon Byliński, MKiŚ
 • Mateusz Sołtysiak, CEO SES Hydrogen
 • Łukasz Beresiński, Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, BGK
 • ppłk dr inż. Tomasz Białecki, Kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów ITWL
 • Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

10:30 AM – 10:50 AM

Fear has big eyes, or what we think about hydrogen presentation of the main conclusions of the Strategy for the Safety of Hydrogen Technologies in Poland for the years 2023-2030 + discussion

Panelists (zespół projektu “Bezpieczny wodór”, Łukasiewicz-Instytut Orgmasz)

 • dr Katarzyna Iwińska
 • Joanna Grudowska, 
 • dr hab. Michał Wróblewski
 • dr inż. Kamil Kulesza

10:00 AM – 11:00 AM
Gray water, can the industry build on it.  FISHBOWL – moderated discussion with the audience 

Host: Katarzyna Pala, Food4Future

Panelists:

 • dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka
 • dr hab. Katarzyna Ławińska, Dyrektorka Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów Barwionych i Spożywczych, Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny
 • Karolina Zubel,

  CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

10:00 AM – 11:00 AM
Materials of the future speed dating session track 

Host: Zuzanna Podgórska, Rzecznik Nauki

Panelists:

 • dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. Politechniki Poznańskiej
 • dr Joanna Poluszyńska, Łukasiewicz-ICIMB
 • dr inż. Grzegorz Janus, Łukasiewicz-ICIMB
 • Artur Wiechczyński, Advanced Graphene Products S.A.
 • mgr Wojciech Szopiński, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp. k.
 • dr Piotr Kamedulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

9:10 AM – 10:00 AM
Tomorrow’s Talent competition

Host: Maciej Kurzajewski

10:40 AM – 11:00 AM
Hydrogen city of the future (no longer the)

Host: Jakub Pikulski, Uwaga Wodór

Panelists:

 • Robert Żmuda,

  Doradca Zarządy SBB Energy S.A. ds. Transformacji Energetycznej

 • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu woj. wielkopolskiego
 • Łukasz Lindner, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Andrzej Jeżewski, Promet-Plast

10:50 AM – 11:30 AM
Effective dialog, or how to talk about 3W

Host: dr Łukasz Szelecki, Dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej, BGK

Panelists:

 • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, UMCS
 • dr inż. Jakub Jasiczak, UE w Poznaniu
 • dr Michał Borowy,  SGGW
 • Krzysztof Nieć, Dyrektor Wykonawczy WTT
 •  

11:00 AM –  12:15 PM

Carbon technologies – the future of innovative economy. FISHBOWL (public discussion)

Host: Dorota Kosmalska, SBB Energy S.A.

Panelists:

 • dr inż. Adam Szadkowski, Prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet
 • dr Lidia Mosińska, UKW
 • Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel, kieruje Zespołem NanoCarbon Group w Katedrze Chemii Organicznej, Chemii Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego i jest wicedyrektorem Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej (CONE) Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

11:00 AM – 12:00 PM
H2 tracks on the horizon speed dating session

Host: dr Mateusz Łuba, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki 

Panelists: 

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, UWM
 • dr inż. Tomasz Mikołajczyk, UWM; dr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
 • mgr inż. Krystian Machaj, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
 • mgr inż. Arkadiusz Baran, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
 • dinżAnna Niemczyk, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
 • prof. dr hab. Paweł Fuć, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski, Politechnika Poznańska; Łukasz Lindner, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • dr inż. Grzegorz Wojtasiewicz, Starszy specjalista  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Michał Szymczak, Biproraf Sp. z o.o.
 • Mateusz Sołtysiak, ES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
 • Anita Szemraj – adwokatka i senior associate w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS
 

10:00 AM –10:30 AM

Three resources and three seas

Host: Aaron Korewa, Atlantic Council

Panelists

 • Ryan Bowles,

  Deputy Economic Counselor at U.S. Embassy Warsaw, Poland

 • Julian Popov, Minister of Environment and Water, Bułgaria

 • Gediminas Varvuolis, Ambassador at Large for connectivity, Ministry of Foreign Affairs of Lithuania

11:00 AM – 12:00 AM
Cooperation between the private and public sectors in the implementation of the 3W Idea

Host: Bryden Spurling, RAND Europe

Panelists:

 • Grzegorz Pawelec, Hydrogen Europe, Director of Intelligence
 • Dr Corina Hebestreit
  European Carbon and Graphene Association, Sekretarz Generalna
 • Dr  inż. Klara Ramm, Adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Ekspert Izby Gospodarczej Polskich Wodociągów, Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia EurEau.

11:30 AM – 12:00 AM
ICI Forum – panel

Host: dr Łukasz Szelecki, Dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej, BGK

Panelists:

 • dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. Politechnika Poznańska
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE
 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
 • Łukasz Maciejewski,  Menedżer ds. współpracy z uczelniami, BGK
     

10:30 AM – 11:20 AM
The best of  3W

Host: Paweł Sooproniuk, Neuron

Panelists: 

 • Sławomir Podsiadły, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
 • Grażyna Lamczyk – wójt gminy Dębowa Kłoda 
 • Jerzy Czyżewski – wójt gminy Łomazy
         

11:20 AM – 11:50 AM
Smart city and smart village – how to create places good for living

Host: Magdalena Kaliniak, Polsat

Panelists:

 • Michał Kot, Dyrektor Instytutu Pokolenia
 • Dr inż. arch. Paweł Pedrycz, współautor aquafarmy miejskiej,  architekt z Politechniki Warszawskiej
 • Jerzy Czyżewski – wójt gminy Łomazy
         
           
           
12:00 PM – 01:00 PM
LUNCH BREAK
 • 01:15 PM – 02:15 PM
  Foreign perspectives on 3W idea

  Host: Maciej Bukowski, International analysis expert in the 3W department at BGK, Polish development bank

  Panelists:

 • Tomasz Dominiak,

  Zespół Doradców Gospodarczych TOR, w imieniu FCDO

 • Bernhard L. Otterstein, Prezes, PCCC
 • Mariusz Wawer, Chair AmCham Sustainability Committee (3M Polska)
 • Joanna Jaroch,  Dyrektor, CCIF
         

02:15 PM – 02:45 PM

Be resilient or die

Marek Kamiński -zdobywca biegunów, założyciel Fundacji Marka Kamińskiego i Kaminski Academy.

         

02:45 PM – 03:00 PM

Award ceremony for the best 3W diploma thesis, Dziennik Gazeta Prawna&3W

Host:  Maciej Kurzajewski

         

03:00 PM – 03:30 PM
Presentation of the Tomorrow’s Talent awards

Host: Maciej Kurzajewski

         

03:30 PM – 04:00 PM

Idea to Impact: Fionn Ferreira’s Blueprint for Global Change

Speaker: Fionn Ferreira