Przejdź do treści

Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowały się następujące Start-upy :

 1. Ścieki Polskie
 2. Water in salt
 3. Hydrum
 4. Alpha Powders
 5. Spes3D Sp. z o.o.
 6. NGCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. BeeGraphene
 8. Deepnest
 9. Nanosci
 10. Conspan Tech Sp.z o.o.

3W Start-up Showdown to konkurs dla startupów z regionu Trójmorza, które realizują projekty zgodne z Ideą 3W oraz są autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel pierwiastkowy. 

Chcemy wspierać innowacyjne startupy w rozwijaniu nowoczesnych technologii 3W, które następnie będzie można zastosować w przemyśle, energetyce, medycynie, rolnictwie i innych gałęziach gospodarki. 

Szukamy start-upów, które:

 • opracowują i realizują projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z trzech zasobów: wody, wodoru i węgla lub działają w obszarze synergicznym zasobów. 
 • zajmują się innowacyjną technologią z zastosowaniem nanorurek węglowych, fulerenów, włókien węglowych, grafenu, węgla aktywnego, węglowych ogniw paliwowych, zaawansowanych technologii materiałowych.
 • realizują projekty związanie z technologiami wodorowymi, opracowują metody magazynowania i produkcji wodoru, szukają takich rozwiązań, dzięki którym szybciej i sprawniej przejdziemy transformacje energetyczną w kierunku zero emisyjności. 

i których

 • rozwiązania pomogą w rozsądnym gospodarowaniu zasobami wody, oszczędzaniu jej, oczyszczaniu i uzdatnianiu, ograniczeniu jej zużycia w sektorach takich jak rolnictwo, energetyka czy produkcja żywności.
 • projekty odpowiadają na współczesne wyzwania cywilizacyjne i społeczne oraz realizują cele zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram konkursu:

 1. Etap I – nabór formularzy zgłoszeniowych – termin ogłoszenia Konkursu i nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2023-22.11.2023 r.
 2. Etap II – preselekcja – wybór spośród nadesłanych zgłoszeń max. 10 start-upów: 23.11.2023 r.
 3. Etap III – Pitch-Day (finał): 27.11.2023 r. podczas Kongresu.

Nagrody w Konkursie:

 1. Prezentacja projektu na scenie głównej III Kongresu 3W.
 2. Możliwość zaprezentowania się przed funduszami Venture Capital, których przedstawiciele będą obecni podczas Kongresu.
 3. Walidacja – produkt/ technologia zostanie poddana procesowi uwiarygodnienia; przeprowadzą go eksperci z ICI 3W we współpracy z laboratoriami zewnętrznymi i sprawdzą rzeczywiste parametry techniczne produktu/technologii; produkt/technologia, która spełnia deklarowane parametry techniczne i jest zgodny z założeniami idei 3W, otrzyma certyfikat potwierdzający walidację.
 4. Publikacje materiałów o zwycięzcy w kanałach idei 3W (portale społecznościowe, platforma 3W, Newslettter Wieści ze świata 3W) i wybranego patrona medialnego Kongresu.

Regulamin konkursu w pliku PDF

Rejestracja