Przejdź do treści

 Szymon Byliński 

Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.
Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu, zaprojektował i odpowiadał za proces przyjęcia przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. oraz jest współautorem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.