Przejdź do treści

Jakub Kot

Jakub Kot jest adwokatem i senior associate w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Jakub posiada niemal 10-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu kompleksowych usług prawnych w ramach projektów wdrażanych w sektorze infrastrukturalnym (realizowanych w szczególności w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz project finance).

Jakub świadczy usługi na rzecz generalnych wykonawców, operatorów, dostawców technologii, instytucji finansowych, jednostek rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, specjalizując się w kompleksowej obsłudze projektów infrastrukturalnych począwszy od opracowywania badań due dilligence, poprzez opracowanie rekomendowanej struktury organizacyjno-prawnej przedsięwzięć i realizację procedur przetargowych, sporządzanie i negocjowanie kontraktów oraz wspieranie klientów w ramach finalnego etapu realizacji projektów. Jakub ponadto posiada doświadczenie w procesach zamknięcia finansowego projektów (w tym zakładających udział bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej) oraz reprezentowaniu klientów w ramach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wielokrotnie wspierał klientów w pilotażowych projektach w niemal wszystkich głównych sektorach infrastrukturalnych (w tym w obszarze sektorów wodno-kanalizacyjnego, morskiego, nieruchomości, transportu, ochrony zdrowia, energetyki oraz gospodarki odpadami).

W latach 2022 i 2023 rekomendowany przez Chambers & Partners jako Associate to watch w kategorii Project & Infrastructure.