Przejdź do treści

Dr inż. Magdalena Rzeszotarska

Od ponad dekady interesuję się nowymi technologiami, materiałoznawstwem, odnawialnymi źródłami energii czy magazynowaniem wodoru i wytwarzaniem energii. Obecnie jestem liderem obszaru i kierownikiem grupy badawczej Technologii Magazynowania Wodoru w Sieci Badawczej Łukasiewicz w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. W kwietniu 2022 roku uzyskałam stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria materiałowa – specjalność materiały do magazynowania wodoru. Cechuję się dużą wszechstronnością naukową i inżynierską. W czasie studiów i pracy zawodowej brałam udział w licznych pracach i projektach z całego obszaru inżynierii materiałowej i energetyki. Począwszy od badania właściwości fizykochemicznych, mechanicznych czy korozyjnych różnego rodzaju materiałów inżynierskich, poprzez projektowanie i produkcję materiałów technikami przyrostowymi i klasycznymi, kończąc na udziale w tworzeniu pierwszego
w Polsce prototypu samochodu wodorowego (Hydrocar „Premier”) oraz badaniach nad materiałami i technologiami magazynowania wodoru i energii odnawialnej. Moja praca zawodowa i staże ugruntowały wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu inżynierii materiałowej i chemii, a dodatkowo nauczyły mnie sumienności i dokładności. Dwukrotnie byłam członkiem akredytowanego laboratorium. Pracując w zawodzie, stale doskonale swoje umiejętności inżynieryjne, techniczne i naukowe. Osobiście byłam kierownikiem czterech projektów naukowo-badawczych Jako efekt naukowy mojej pracy mogę przytoczyć 9 artykułów w różnych czasopismach, których jestem współautorem, 3 patenty, 1 zgłoszenie patentowe oraz liczne wystąpienia konferencyjne.