Przejdź do treści

dr hab. inż. Rafał Ślefarski, prof. Politechniki Poznańskiej

Profesor Politechniki Poznańskiej zatrudniony w Instytucie Energetyki Cieplnej. Swoje główne zainteresowania badawcze koncentruje się na procesach spalania alternatywnych paliw stałych i gazowych w zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w aspekcie powstawania związków toksycznych i procesach dekarbonizacji. Obecne prace obejmują zastosowanie wodoru i amoniaku w płomieniach wirowych i technologii spalania bezpłomieniowego. Drugim obszarem zainteresowań naukowych są technologie termicznego przetwarzania paliw stałych (biomasa, odpady), takie jak piroliza i zgazowanie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych,  rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych. Zajmuje się badaniami eksperymentalnymi oraz analizami termodynamicznymi i środowiskowymi. Edytor w Atmosphere Journal, Sustainability Carbon Capture Science & Technology. Członek Eurepean Turbine Network, Poskiego Insytutu Spalania oraz Ammonia Energy Society.