Przejdź do treści

 Michał Kępowicz  

Członek Zarządu Philips Polska oraz Dyrektor ds. Relacji Strategicznych Philips odpowiedzialny m.in. za rozwój inicjatyw w ramach tzw. trójkątów innowacji. Wcześniej dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MZ i ekspert w UKIE (MSZ) ds. funduszy przedakcesyjnych UE.