Przejdź do treści

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 

Fizyk, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie oraz profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe prowadzi w zakresie fotofizyki, fotochemii i fizyki procesu widzenia.

Odbył liczne staże naukowe oraz wizyty studyjne w uniwersytetach i instytucjach badawczych w Europie, Azji i USA. Kierował dużymi grantami w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki i Infrastruktura i środowisko. Pełnił liczne funkcje w zakresie zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym, m.in. prorektora ds. nauki UAM oraz dziekana Wydziału Fizyki UAM. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania obszaru badań i szkolnictwa wyższego doskonalił podczas konferencji, seminariów oraz specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda, Komisji Europejskiej i Parlamencie E