Przejdź do treści

dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka  

Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Inżynier i naukowiec z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu chemii fizycznej, chemii medycznej i nanotechnologii. Pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prawie 5 lat spędziła za granicą realizując projekty w prestiżowych ośrodkach badawczych (McGill University w Kanadzie, University of Oxford, University of Southern Denmark,  Vrije Universiteit Brussel). Wspiera współpracę nauki z biznesem. W Sieci Badawczej Łukasiewicz koordynuje prace Grupy Badawczej Łukasiewicza Zielona Niskoemisyjna Gospodarka, zrzeszającej przedstawicieli 20 Instytutów Łukasiewicza. Wspiera współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych. Identyfikuje nowe perspektywiczne kierunki rozwoju i zarządza agendą badawczą w obszarze Zielonej Niskoemisyjnej Gospodarki.