Przejdź do treści

Dr Joanna Jurga

15 lat doświadczenia w pracy projektowej i 5 lat w badawczej. Tworzy miejsca do życia i pracy. Analogowa astronautka i dwukrotna komandorka symulacji misji kosmicznych w Habitacie Lunares. Autorka obiektów i koncepcji kreatywnych, projektowała przestrzenie dla światowych marek, m.in. Ikea i Chantelle. Współpracuje z instytucjami naukowymi i artystycznymi (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, infuture.institute, Łódź Design Festival). Wykłada w School Of Form na Uniwersytecie SWPS. Właścicielka mózgu, który ciągle gna. W głowie siedzi jej: przyszłość, kosmos i poczucie bezpieczeństwa. Autorka podcastu #bezpiecznik oraz książki „Szałas na hałas”.Eksploruje relację człowieka z przestrzenią w radykalnie zmieniających się czasach i okolicznościach zewnętrznych.

Bada na ile rozwój AI wpływa na nasze życie i jak możemy z tego mądrze korzystać. Zajmuje się analizą rozwoju człowieka i tego jakie kompetencje powinien rozwijać w dobie tak szybko zmieniającego się świata.Praktykuje i propaguje ideę neuroarchitektury i designu synestetycznego – a więc takiego, który oddziałuje na wszystkie zmysły oraz spekulatywnego, czyli opartego na tworzeniu rozwiązań dla przyszłości.

Łączy wiedzę o biologii człowieka z rozwiązaniami architektonicznymi, które najlepiej wspierają potrzeby i funkcje organizmu. Wyznaje zasadę, że dobrze zaprojektowana przestrzeń to taka, która pozwala komfortowo realizować przypisane jej zadania. W centrum jej zainteresowań i działań jest relacja człowieka z przestrzenią i obiektami. Doradza i uczy, jak tworzyć design, który poprawia komfort życia, efektywność i dobrostan psychiczny. Specjalizuje się w rozwiązaniach wspierających poczucie bezpieczeństwa.