Przejdź do treści

Karolina Zubel

Ekonomistka zajmująca się tematyką zrównoważonego rozwoju w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej. Karolina posiada tytuł magistra z London School of Economics, a studia licencjackie odbyła na Uniwersytecie Warszawskim oraz Sciences Po Paris. Od 2015 roku odpowiada w CASE za koordynację projektów badawczych i wdrożeniowych finansowanych głównie przez instytucje europejskie, a jej badania w zakresie zielonej i niebieskiej gospodarki, przede wszystkim z perspektywy miast i regionów, dotyczą zarówno krajów UE, jak i krajów sąsiadujących.

W przeszłości Karolina była również odpowiedzialna za wdrożenie Impact Research Hub, gdzie prowadziła projekty obejmujące szereg zagadnień horyzontalnych związanych z sektorem Clean/Green Tech. Karolina pracowała także w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (dział Spraw Globalnych) oraz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.