Przejdź do treści

dr inż. Paweł Smoleń

Studia I stopnia ukończył na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na kierunku Nanotechnologia i nanomateriały ze specjalnością Technologie nanomateriałowe. Studia II stopnia ukończył na tym samym Wydziale na kierunku Technologia Chemiczna ze specjalnością Technologia Polimerów. W 2021 roku obronił tytuł doktora na kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Nauk im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w ramach I edycji programu Doktorat wdrożeniowy.
Obecnie pracuje na stanowisku Managera Badań i Rozwoju w Smart Nanotechnologies – firmie zajmującej się projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem nanostruktur ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra, miedzi oraz nanorurek węglowych. W Smart Nanotechnologies S.A. pełni rolę lidera w licznych projektach związanych z wytwarzaniem nanokomponentów oraz wdrażaniem technologii opartych na zastosowaniu nanomateriałów.