Przejdź do treści

Piotr Mikusek

Prawnik i analityk regulacyjny. Menadżer ds. regulacji energetycznej w Grupie Azoty S.A. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Powołany na Koordynatora Grupy Roboczej „Stabilne otoczenie regulacyjne”, działającej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, mającej wesprzeć wdrażanie celów Polskiej Strategii Wodorowej. Autor publikacji międzynarodowych i krajowych z zakresu prawa klimatycznego oraz regulacji energetycznych m.in. współautor komentarza do ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.