Przejdź do treści

dr PATRYK Bolimowski

Head of Research and Development w SYSTEM 3E S.A. Pan doktor Patryk Adam Bolimowski jest związany z branżą nowych technologii i nowoczesnych materiałów od ponad 10 lat. Od 2013 roku zarządza projektami oraz inicjatywami związanymi z rozwojem oraz wdrażaniem na rynek nowoczesnych materiałów na potrzeby przemysłów takich jak budownictwo, lotnictwo oraz automotive.

W SYSTEM 3E S.A. od 2018 roku odpowiada za budowanie oraz realizowanie strategii rozwoju oferty produktowej na rynku Polskim oraz na wybranych rynkach zagranicznych. Odpowiada za zarządzanie projektami R&D w ramach rozwijanych przez spółkę produktów oraz usług. Pan doktor Patryk Adam Bolimowski jest również odpowiedzialny za komercjalizację i certyfikację nowych rozwiązań technologicznych oraz za zapewnienie ich sukcesu rynkowego.

W latach 2018-2023, wraz z Zarządem SYSTEM 3E S.A. buduje oraz wdraża strategię rozwoju spółki w szczególności w obszarach dotyczących skalowania i ekspansji modelu biznesowego na wybranych rynkach, a także rozwoju nowych technologii w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz w odpowiedzi na potrzebę dekarbonizacji branży budowlanej, obniżenia zużycia energii w nowych budynkach, przejścia do gospodarki cyrkularnej oraz obniżenia zanieczyszczenia powietrza.

Pan doktor Patryk Adam Bolimowski posiada wykształcenie w zakresie zarządzania biznesem zdobyte w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w obszarze chemii i inżynierii materiałowej zdobyte na Uniwersytecie w Bristolu (Wielka Brytania), Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy) oraz na Uniwersytecie w Toruniu (Polska). Jest także wykładowcą w jednej ze szkół menedżerskich w Warszawie, skupia się na budowaniu i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu innowacjami, kulturze organizacyjnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.