Przejdź do treści

Dr Michał Borowy

Innovation Coach – doradca małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach programu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Mentor programu innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw  EIT Manufacturing / DEMO 4Green, PIAP. Koordynator i trener programów akceleracyjnych Inkubatora UW, takich jak: Spin-off Academy, Move On, Starter oraz Digital Health. Kierownik z ramienia SGGW w międzynarodowym konsorcjum projektowym EIT Digital / DIN-ECO, Wieloletnie profesjonalne doświadczenie w transferze technologii – life science. Specjalizuje się w innowacjach i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Opracował oraz sprawował nadzór autorski nad realizacją projektów o łącznej wartości przekraczającej 1 mln euro, służących współpracy nauka-biznes, audytom technologicznym, badaniu potrzeb rynku, stworzeniu ofert wdrożeniowych oraz realizacji prac przedwdrożeniowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych (ze wspomnianego wcześniej zakresu) w jęz. angielskim, rosyjskim i polskim wydanych w postaci artykułów lub monografii książkowych. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce rozwoju gospodarczego, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań. W latach 2020-23 Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – SOOIPP.