Przejdź do treści

Krzysztof Szoszkiewicz, Prof. dr hab.

Profesor w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję rektora, poprzednio prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2016-2020), prodziekana ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Tematyka prowadzonych badań obejmuje zagadnienia ekologii i ochrony środowiska, bioindykację ekosystemów wodnych, ocenę ekologiczną i hydromorfologiczną wód, ocenę bioróżnorodności oraz zastosowanie energii odnawialnej w systemach rolniczych. Brał udział w ok. 30 projektach badawczych, w tym w 12 jako kierownik, m.in. Bringing nature back – biodiversity friendly nature-based solutions in cities w ramach programu BiodivRestore (Horyzont 2020); Scientific basis for integrated assessment of ecological status of rivers, and lakes to support river basin management plans – Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych, STAR – V Program Ramowy UE. Autor ponad 300 publikacji, w tym 122 oryginalnych prac w czasopismach recenzowanych oraz 7 książek i monografii.