Przejdź do treści

prof. dr hab. inż. Paweł Fuć     

  1. Wykształcenie:

2019 – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu – otrzymanie tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

2013 – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu. Rozprawa habilitacyjna pt. Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Dyscyplina – Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność naukowa – Silniki spalinowe.

2005 – Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, 62-200 Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a, studia podyplomowe uzupełniające w zakresie przygotowania pedagogicznego.

2002 – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Rozprawa doktorska pt. „Wpływ składu i parametrów złoża katalitycznego modyfikowanego nanocząsteczkowym rutenem na emisję szkodliwych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym”, promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz.

1997 – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, kierunek – Transport, specjalność – Transport drogowy. Praca magisterska pt. „Osie aktywne i kierowane samo-chodów osobowych – badania i rozwiązania konstrukcyjne”, promotor, dr inż. Andrzej Wołyński.

 2. Zajmowane stanowiska i funkcje

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu; Instytut Silników Spalinowych i Transportu.

  • od października 2001 r. – asystent
  • od października 2002 r. – adiunkt
  • od października 2002 r. do grudnia 2014 r. – kierownik-koordynator Laboratorium Silników Spalinowych
  • od lutego 2013 r. – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego
  • od stycznia 2015 r. – kierownik Zakładu Silników Spalinowych w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej
  • od kwietnia 2015r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
  • od stycznia 2020 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora.
  • od września 2020r. – Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów.

Instytut Pojazdów Szynowych Tabor (Poznań)

  • od 2003 do 2017 r.– Konstruktor

3. Profil naukowo-badawczy

Profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej