Przejdź do treści

Kamil Kłosek

Inżynier R&D – Lider Techniczny DEPO3D, SYGNIS SA. Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Tematem pracy dyplomowej był „Mechanizm wzrostu warstw GaN wytwarzanych techniką epitaksji z wiązek molekularnych z plazmowym źródłem azotu” celem której było uzyskanie prawidłowych parametrów wzrostu kryształów na nowo uruchomionym podwójnym układzie MBE.

W 2008 roku, jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki PAN w zespole zajmującym się epitaksją związków grupy materiałów III-V. Odpowiadał za konserwację i naprawę układu do epitasji techniką MBE, prowadzenie procesów wzrostu kryształów, charakteryzacja uzyskanym materiałów oraz prezentowanie uzyskanych wyników w publikacjach i na konferencjach. Do największych osiągnieć z tego okresu należy określenie, który ze składników plazmy azotowej odpowiada za wzrost azotku galu, a które prowadzą do uszkodzenia wytwarzanej warstwy oraz dokładne skalibrowanie plazmowego źródła azotu z uwzględnieniem tych informacji. Praca w Instytucie pozwoliła mu na zdobycie doświadczenia w konstrukcji i obsłudze skomplikowanej aparatury badawczej i pomiarowej takiej jak układy ultrawysokiej próżni (UHV), instalacji czystych gazów procesowych, mikroskopia elektronowa. W trakcie pracy uczestniczył w realizacji projektów badawczych realizowanych ze środków publicznych (NanoBiom, PolHEMT, InTechFun) oraz grantów naukowych. Współpracował także z wieloma krajowymi i zagranicznymi zespołami naukowymi (między innymi Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik w Berlinie, Ioffe Institute St. Petersburg, Instytut Fizyki Półprzewodników Ukraińskiej Akademii Nauk, CNRS-CRHEA).

Od 2021 pracuje w SYGNIS SA kierując zespołem zajmującym się pracami nad nową generacją urządzeń do druku metalem, druku z fazy gazowej oraz opracowaniem funkcjonalnych materiałów do zastosowań w przemyśle. Reprezentuje także firmę podczas targów i wystaw (Formnext, Dni Druku 3D).