Przejdź do treści

dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP     

Dr hab. Mirosław Szybowicz, profesor Politechniki Poznańskiej, obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w Politechnice Poznańskiej (w kadencji 2020-2024). Główne dziedziny badań
i zainteresowań naukowych obejmują takie obszary badawcze jak nanotechnologia, materiały węglowe (grafen, grafit, nanorurki węglowe, nano- i mikrodiamentowe struktury cienkowarstwowe, otrzymywanie i charakteryzacja węgla szklistego), oraz wykorzystanie technik mikroskopowych
i spektroskopii optycznej w badaniach materiałowych. Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu oraz Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej w Politechnice Poznańskiej
i koordynator w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Delegat z ramienia Politechniki Poznańskiej w Centrum naukowo-przemysłowym Nowe Technologie Energetyczne CeNTE. Jest autorem
i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z listy Journal Citation Reports. Aktywnie pracował w komitetach redakcyjnych czasopism (Crystals, Materials, Journal of Spectroscopy) oraz konferencji naukowych. Wypromował 4 doktorów, a obecnie sprawuje opiekę naukową i jest promotorem kolejnych 2 doktorantów. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) i Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).