Przejdź do treści

Gitana Vyčienė  

Pani Gitana Vyčienė ukończyła studia magisterskie na kierunku inżynieria wodna na Litewskim Uniwersytecie Rolniczym. Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Inżynierii Hydrotechnicznej na Uniwersytecie Leśnictwa i Inżynierii Środowiska w Kownie na Litwie. Jest autorką i współautorką ponad 20 prac badawczych poświęconych hydrologii, energetyce wodnej, analizie geoprzestrzennej i technologiom wykorzystującym system informacji geograficznej do planowania i zarządzania zasobami wodnymi. Bierze udział w projektach finansowanych ze środków krajowych i europejskich w charakterze badaczki, a także pomaga firmom w rozwiązywaniu problemów z zakresu hydrologii i systemów informacji geograficznej.

Temat prezentacji – „Technologie wykorzystujące system informacji geograficznej do planowania zasobów wodnych”