Przejdź do treści

Prof. UAM, dr hab. Robert Przekop

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w chemii materiałowej, katalizie heterogenicznej, biopaliwach.

  • Obecnie Profesor w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
  • W Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest zatrudniony od 2011 roku i zajmuje się obszarami technologii materiałowych, technologii chemicznej i współpracą z gospodarką
  • W okresie maj 2012-czerwiec 2014 był Technologiem w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, realizując projekt Innotech (NCBiR).
  • W okresie sierpień 2008-grudzień 2010 zajmował stanowisko Wicedyrektora ds. Innowacji i Rozwoju Technologicznego w BGW WPH Sp. z o.o. i zajmował się technologiami wytwarzania alkoholu etylowego i biopaliw.

Obszary zainteresowań badawczych: odnawialne źródła energii, wodór, transformacja energetyczna, paliwa, przemysł 4.0, 5.0, tworzywa sztuczne, współpraca z gospodarką, druk 3D, przemysł, gospodarka.

Celem prowadzonych  badań jest multidycyplinarna (chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna) integracja w obszarze procesowym. Poszukiwanie możliwości zwiększania wydajności procesów badawczych na drodze robotyzacji i automatyzacji. Materiałowym polem tych poszukiwań są polimery i biopolimery, napełniacze naturalne i syntetyczne oraz związki krzemoorganiczne. Drugim obszarem jest transformacja energetyczna oparta na wodorze jako nośniku energii. Jestem aktywnym uczestnikiem transformacji począwszy od badań akademickich, poprzez poziom samorządowy i centralny. Aktywnie działam na rzecz środowiska przemysłowego i naukowego w organizacji zrzeszonej w NOT. Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń, m. In. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, oddział w Poznaniu, (Członek Zarządu),  Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, Polskiego Towarzystwa Zeolitowego. W 2020 roku został powołany przez Marszałka województwa wielkopolskiego na przewodniczącego panelu nauki wielkopolskiej platformy wodorowej, w roku 2022 wybrany na kolejną kadencję. W grudniu 2021 inicjator i pierwszy przewodniczący sekcji Wodorowej przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jest liderem Zespołu Hal Technologicznych, grupy badawczej, która prowadzi szerokie badania, w obszarze zastosowań chemii w materiałach, również na zlecenie przedsiębiorstw. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji oraz 15 zgłoszeń patentowych. Jego zespół zrealizował w latach 2018-2021 ponad 200 prac badawczych i ekspertyz dla przemysłu (w tym największych przedsiębiorstw chemicznych w kraju. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi,  IMN CLAIO , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, UMCS, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.