Przejdź do treści

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

Profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Badania związane z biosurowcami, agroenergetyką, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii. Hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania wieloletnich i jednorocznych roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych. Technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzania do bioproduktów o wyższej wartości dodanej oraz konwersja do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego. Biokonwersja różnych rodzajów pozostałości biomasowych z wykorzystaniem owadów. Ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy, produkcji, logistyki oraz przetwórstwa biosurowców. Charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Udział łącznie w 26 projektach badawczych; z tego 12 międzynarodowych, w tym 4 jako kierownik; 14 krajowych, w tym m.in. kierownik interdyscyplinarnego projektu BIOmagic, w ramach programu Biostrateg 3. Autor / współautor ok. 370 publikacji, w tym oryginalnych 189, z tego 108 z IF; sumaryczny IF = 425,255, IH = 24 (WoS); Indeks cytowań 1785 (WoS); współautor 11 odmian Salix spp. i 1 patentu. Liczba wypromowanych doktorów 7 (w tym 2 doktoraty wdrożeniowe).