Przejdź do treści

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel kieruje Zespołem NanoCarbon Group w Katedrze Chemii Organicznej, Chemii Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego i jest wicedyrektorem Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej (CONE) Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doświadczenie naukowe zdobył m.in. w ramach ponadrocznych staży podoktorskich na Uniwersytecie w Cambridge
w Wielkiej Brytanii (Department of Materials Science and Metallurgy, Department of Physics)
oraz w Instytucie Bioinformatyki A*STAR
w Singapurze. Jego zainteresowania badawcze dotyczą syntezy oraz zorientowanych aplikacyjnie, inspirowanych chemią organiczną, modyfikacji grafenu, nanorurek (CNTs), a także kwantowych kropek węglowych (CQDs). Jest autorem i współautorem >110 artykułów w czasopismach z listy JCR, 4 patentów (3 PL, 1 WO) i 2 skomercjalizowanych know-how; pełni(ł) rolę kierownika w 12 krajowych i europejskich projektach badawczych (Horizon 2020, NCN, NCBR, FNP). Reprezentatywne przykłady osiągnięć NanoCarbon Group pod jego wodzą to m.in.: koszulka EKG o charakterystyce holterowskiej z drukowaną tekstroniką zawierającą ultradługie nanorurki węglowe, elektroaktywne elementy siatek maskujących dla technologii stealth, superwydajne nanobiokatalizatory ‘CNT-enzym’, magnetyczne systemy dostarczania leków, superlubrykanty do węzłów tarcia polimer–stal, nanopłyny przenoszące ciepło oraz zmiennofazowe nanomateriały do magazynowania ciepła. Współpracuje z uznanymi partnerami przemysłowymi: MacLaren F1 Team, Azoty S.A., Miranda Sp. z o.o.