Przejdź do treści

dr hab. inż. Katarzyna Ławińska

Menedżer z doświadczeniem w sektorze produkcyjnym, aktywny badacz i praktyk. Od lat współpracuje z firmami oraz środowiskiem naukowym celem ich efektywnej synergii. Jako naukowca interesują ją wyzwania w zakresie innowacyjnych rozwiązań w sektorze TCLF, zagospodarowania odpadów, bezpieczeństwa produktów, monitoringu środowiska oraz technologii rolno-spożywczych. W 2022 roku Rada ds. Stopni Naukowych Politechniki Łódzkiej przyznała jej stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria chemiczna za rozprawę habilitacyjną pt. „Procesy jednostkowe w metodach zagospodarowania wybranych odpadów przemysłu garbarskiego”.

Zadania w Łukasiewiczu:

  • Lider Obszaru / Dyrektor Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów Barwionych i Spożywczych.
  • Efektywna realizacja prac B+R ukierunkowanych na ich implementację do gospodarki.
  • Budowanie silnej pozycji rynkowej naszej jednostki na arenie krajowej oraz międzynarodowej w oparciu o wyspecjalizowaną kadrę i efektywne zarządzanie.