Przejdź do treści

dr inż. Katarzyna Stec

Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Doktora nauk chemicznych broniłam na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1997 roku jestem pracownikiem Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych a od 2020 roku jestem zatrudniona na stanowisku  Dyrektora Centrum Materiałów Ogniotrwałych. Od kilku lat prowadzę badania nad korozją wodorową materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach. W obszarze badań jest autorem kilku patentów i wielu ekspertyz z zakresu przyczyn przedwczesnej degradacji materiałów ceramicznych w instalacjach przemysłowych, oraz organizatorem kliku seminariów o tematyce ceramiki ogniotrwałej. Jestem członkiem komitetu technicznego nr 28 Polskiego Komitetu Normalizacji, ekspertem technicznym w Europejskim Komitecie Normalizacji CEN/TC 187/WG oraz członkiem Grupy roboczej G3: Wytwarzanie wodoru powołanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Dodatkowo jestem członkiem  Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych utworzonej przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim oraz biorę udział w pracach w charakterze eksperta w projekcie „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce w latach 2022-2030 finansowanym przez MEiN w ramach konkursu „Nauka dla Społeczeństwa”