Przejdź do treści

Dr Piotr Kamedulski

Dr Piotr Kamedulski jest zatrudniony w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii od 2021 oraz na Wydziale Chemii od 2019 roku. Pracę doktorską obronił w 2021 roku pod opieką prof. dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza. Zajmuje się badaniami materiałów węglowych do potencjalnie różnych zastosowań.

Opublikował ponad 20 artykułów w czasopismach, 5 rozdziałów w monografii, recenzował ponad 120 artykułów naukowych, 20 projektów europejskich w programie UE AMULET, współtwórca 2 patentów oraz 10 zgłoszeń patentowych, kierownik 14 grantów finansowanych przez NCN, MEiN oraz wykonawca w 5 grantach finansowanych przez NCN, NCBR oraz MEiN, udział w ponad 75 konferencjach naukowych, otrzymał ponad 50 nagród i wyróżnień. Odbył szereg staży zagranicznych i pobytów badawczych, m.in. na Uniwersytecie w Porto oraz na Uniwersytecie w Granadzie. Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego od 2018 roku. Ponadto współtwórca przy UMK spółki spin-off WeTheGraphene w celu dalszej komercjalizacji swoich wyników.