Przejdź do treści

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych  w kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze szeroko rozumianego polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego, w tym kwestii regulacyjnych  i kontraktowych, transakcji, finansowania, realizacji projektów, a także sporów sądowych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie ochrony klimatu (EU ETS), ESG, gospodarki odpadami i wodnej oraz zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych. Doradza w sprawach z zakresu energetyki i ochrony środowiska, wydawania pozwoleń, ocen oddziaływania na środowisko, budownictwa i planowania przestrzennego oraz rozwoju projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, energetyki konwencjonalnej oraz infrastruktury. Posiada doświadczenie w kontaktach z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie sporów związanych z pozwoleniami. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju inwestycji w energię odnawialną (onshore i offshore), projektów związanych z rozwojem sieci przesyłowych i elektroenergetycznych (onshore i offshore), dużych projektów przemysłowych (w tym instalacji chemicznych i wytwórczych.