Przejdź do treści

Magdalena Czenko

Magdalena Czenko jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Jej specjalizacja obejmuje doradztwo prawne w obszarze projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w szczególności na etapie sporządzania kontraktów oraz ich negocjacji. Udzielała także kompleksowego, bieżącego wsparcia klientom na etapie realizacji inwestycji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szczególności działając na rzecz klientów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej oraz transportu publicznego – zarówno w projektach infrastrukturalnych, jak i w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Udzielała także bieżącego wsparcia na rzecz takich podmiotów, sporządzając i przygotowując analizy i opinie prawne z zakresu prawa zobowiązań. Autorka wielokrotnie nagradzanej pracy magisterskiej na temat odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem pojazdów autonomicznych.