Przejdź do treści

Assoc. Prof. Dr. Vilda Grybauskienė

Kierownik Budownictwa Hydrotechnicznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kownie (KMAIK). Aktywny ekspert TAIEX w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi i edukacji HY; badacz w dziedzinie nawadniania i odwadniania, wilgotności gleby, gospodarki odpadami (zarządzanie ściekami. Autorka i współautorka podręczników i ok. 60 publikacji naukowych.