Przejdź do treści

dr inż. Tomasz Mikołajczyk

Jestem ekspertem w dziedzinie odnawialnej energii i ochrony środowiska, który od lat angażuje się w rozwijanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim związane z technologiami wodorowymi. W mojej karierze miałem okazję zarówno prowadzić badania naukowe, jak i zarządzać projektami wodorowymi, co pozwoliło mi zdobyć dogłębną wiedzę na temat tej ekscytującej technologii. W ramach swoich obowiązków jako Sekretarz Sekcji Technologii Wodorowych w Polskim Stowarzyszeniu Magazynowania Energii, organizuję specjalistyczne szkolenia związane z technologiami wodorowymi oraz zrównoważonym rozwojem. Ponadto, w mojej roli nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, prowadzę badania naukowe z zakresu OZE, w tym również technologii wodorowych. Wniosłem wkład w badania naukowe i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań związanych z wodorem poprzez liczne publikacje naukowe i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych. Moje doświadczenie oraz pasja do technologii wodorowych stanowią kluczowy element mojego profesjonalnego profilu.