Przejdź do treści

Dr inż. Łukasz Lindner

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej pracuje nad membranami do ogniw paliwowych. Aktywnie działa na rzecz wdrażania gospodarki wodorowej, aktywnie działa w obszarze podniesienia kompetencji społecznych: wiodący autor podręcznika wodorowego „Szkoła Wodorowa”, koordynator i opiekun merytoryczny serii projektów „Poznaj Wodór”, zorganizował mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny na terenie Wielkopolski. Współpracuje w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Sektorowym Porozumieniu przy ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współtwórca MeetHydrogen, gdzie przygotowuje raporty z rynku wodorowego, studia wykonalności projektów wodorowych, analizę efektywności energetycznej, doradztwo w zakresie strategii biznesowej oraz technologiczne, pozyskiwanie finansowania projektów, edukacja wodorowa, współpraca ze światem nauki, biznesu oraz administracji publicznej