Przejdź do treści

Aaron Korewa  

Pan Aaron Korewa jest dyrektorem warszawskiego biura Atlantic Council, stanowiącego część Europe Center. Poprzednio pracował w McCain Institute for International Leadership, gdzie przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję kierownika programu. Wcześniej przez wiele lat pracował w Szwecji i w Polsce. Urodził się w Szwecji, ale ma polskie i amerykańskie korzenie. Ukończył studia magisterskie na kierunku polityka międzynarodowa oraz studia licencjackie na kierunku ekonomia na Uniwersytecie w Uppsali. W McCain Institute kierował Kissinger Fellowship, projektem mającym na celu rozwijanie umiejętności strategicznych kandydatów na stanowiska kierownicze w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z zasadami, które charakteryzowały byłego sekretarza stanu USA Henry’ego Kissingera. Kierował również projektem mającym na celu walkę z dezinformacją ze strony państw autorytarnych i uczestniczył w grupach roboczych McCain Institute ds. Rosji i Wzmacniania Sojuszy Ameryki. Często występuje w charakterze komentatora w polskiej telewizji. Wypowiada się na tematy związane z bezpieczeństwem transatlantyckim. Dawniej pisał dla dużej szwedzkiej gazety – Svenska Dagbladet. Mieszka w Warszawie.