Przejdź do treści

Łukasz Maciejewski

Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy przy procesach związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami sprzedażowymi i technicznymi. Wielokrotnie kierował zespołami projektowymi, uczestniczył również w procesach restrukturyzacyjnych, zmianach własnościowych oraz projektach rozwojowych spółek. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył specjalność Telekomunikacja Ruchowa na Wydziale Elektroniki. Uczestniczył również w licznych kursach podnoszących kompetencje zarówno techniczne jak i managerskie.

Cechuje go doskonała umiejętność rozpoznawania potrzeb Klientów przy jednoczesnym analizowaniu technicznych aspektów możliwości wdrożenia projektu u Klienta.