Przejdź do treści

dr inż. Andrzej Cybulski

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje w  Sieci Badawczej  Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w Centrum Materiałów Ogniotrwałych na stanowisku Starszy Specjalista.

Autor i współautor 15 publikacji naukowych oraz 6 patentów. Uczestnik licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych w tematyce związanej z pirometalurgią i recyklingiem metali oraz materiałów ceramicznych. Autor 7 i współautor 60 prac badawczo – rozwojowych. Kierownik 2 projektów i współautor 17 projektów krajowych oraz 3 projektów międzynarodowych. Obecnie jestem kierownikiem 2 projektów finansowanych przez Centrum Łukasiewicza w ramach Dotacji Celowej pt. „Budowa pieca wysokotemperaturowego ogrzewanego paliwem wodorowym” oraz „Badania nad wprowadzeniem paliwa wodorowego w energochłonnych gałęziach przemysłu”, związanych z wprowadzenia wodoru jako paliwa zero emisyjnego w energochłonne i wysokoemisyjne gałęzie przemysłu.