Przejdź do treści

Angelika Szufel

Angelika Szufel jest adwokatką i counselem w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Koordynuje także prace zespołu ds ESG w CMS w Polsce.

Angelika kompleksowo doradza w zakresie prowadzenia wewnętrznych audytów ESG i Taksonomii na potrzeby przygotowania raportów niefinansowych i strategii zrównoważonego rozwoju. Prowadzi również liczne szkolenia ESG dla firm z sektora nieruchomości i budownictwa. Jest wiceprzewodniczącą komisji energetycznej Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz przewodniczy zespołowi eksperckiemu ds. ESG przy PZPB. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych oraz w formule PPP. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę projektów realizowanych w sektorze transportu kolejowego, gdzie Angelika doradzała m.in. na rzecz podmiotów publicznych przy największych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z budową dworców kolejowych oraz przy obsłudze umów związanych z dostawą pociągów.

Angelika posiada również doświadczenie w obsłudze projektów w sektorach drogowym, lotniczym, użyteczności publicznej i energetycznym, w ramach których doradzała przy przygotowaniu postępowań, w tym przy sporządzaniu umowy, w zakresie zamówień publicznych na wybór wykonawcy budowy jednego z największych bloków energetycznych w Europie, a następnie doradzała przy realizacji umowy. Angelika posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz inżynierów w związku z projektami budowlanymi oraz w zakresie negocjowania warunków umownych na zaprojektowanie jednej z największych sal koncertowych w Polsce.

Angelika jest laureatką Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.