Przejdź do treści

mgr inż. Marcin Biernacki

W 2019 roku uzyskał tytuł inżyniera, a w 2021 tytuł magistra ochrony środowiska, w 2022 roku rozpoczął studia doktorancie na Uniwersytecie Opolskim. Od 2019 roku zawodowo związany z Łukasiewicz-ICiMB rozpoczynając prace od stanowisko specjalista laborant. W maju 2022 awans na stanowisko starszego specjalisty, od listopada 2022 roku objął funkcję Lidera Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska.
W ramach pełnienia obowiązków zawodowych wykonuje podstawowe oznaczenia składu paliw stałych, odpadów, tworzyw sztucznych. Prowadzi prace w zakresie monitoringu wód i ścieków. Wykonuje skomplikowane analizy m.in. określanie zawartości frakcji biomasy metodą radioizotopu węgla 14C. Z metodą radiowęgla związany jest temat pracy doktoratu wdrożeniowego w ramach, którego opracowuję metodę analityczną dotyczącą konwersji próbek stałych i ciekłych w celu określenia udziału węgla biogenicznego metodą węgla 14C.
Poza wykonywaniem analiz opracowuje sposoby zagospodarowania odpadów oraz wdrożenia gospodarki
o obiegu zamkniętym w różnych gałęziach przemysłu. Realizuje liczne prace badawcze i badawczo-rozwojowe w tematyce odpadów, ograniczania oddziaływania na środowisko, i GOZ np.: „Redukcja śladu węglowego pochodzącego
z tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych – redukcja emisji CO2”, „Wpływ temperatury procesu oraz rodzaj materiału na uzyskane wyniki biodegradacji tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych”.