Przejdź do treści

Jerzy Czyżewski 

Wójt Łomaz. Od początku kariery zawodowej związany z administracją publiczną. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziału Prawa i Administracji, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Akademii Rozwoju Regionalnego. Obecnie w trakcie studiów MBA. Od 9 lat Wójt Gminy Łomazy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmuje się m.in.  zarządzaniem finansami, wdrożeniem projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, głównie infrastrukturalnych, a także miękkich. 

Odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa (2019) oraz odznaką honorową „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” (2021), a także nagrodami i wyróżnieniami za pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, działalność w sferze kultury, wsparcie seniorów, organizacje pozarządowe i harcerzy.

Pochodzi z miejscowości Jusaki-Zarzeka gm. Łomazy.