Przejdź do treści

Anita Szemraj

Anita Szemraj jest adwokatką i senior associate w praktyce Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie podmiotom z sektora energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie aspektów o charakterze regulacyjnym jak i na etapie sporządzania i negocjowania kontraktów. Uczestniczy także w badaniach z zakresu due diligence przeprowadzanych dla sektora energetyki odnawialnej, zarówno w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe, jak i farmy fotowoltaiczne. Dodatkowo doradza podmiotom na każdym etapie realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych (opartych przede wszystkich na formule kontraktowej „EPC”), poprzez sporządzanie i negocjowanie umów oraz bieżące doradztwo prawne w toku realizacji projektu. Anita doradza klientom również w zakresie roszczeń zgłaszanych na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Doradza w postępowaniach przed Prezesem URE. Posiada także doświadczenie z zakresu postępowań spornych. W zakresie zainteresowań Anity pozostają również nowe technologie wprowadzane sukcesywnie na polski rynek energii, w tym technologie wodorowe oraz jądrowe. Jest autorką wielu publikacji na ich temat.