Przejdź do treści

Adam Szatkowski

Ekspert z obszaru nanotechnologii i rozwoju biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu działów badawczo-rozwojowych w firmach działających w obszarze wysokich technologii, w tym min. inżynieria warstwy wierzchniej, technologie addytywne, nanotechnologie, energetyka. Przez lata swojej kariery współpracował z wiodącymi firmami doradzając w zakresie strategii biznesowej, a także wspierając z pozyskiwaniu finansowania innowacyjnych projektów i komercjalizacji technologii. Inwestor i pomysłodawca kilku start-upów rozwijających nowe technologie w obszarze zaawansowanych materiałów. Propagator rozwoju branży zaawansowanych materiałów w Polsce:

  • Koordynator Śląskiego Klastra Nano, Krajowego Klastra Kluczowego,
  • Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. KIS 8 Zaawansowane materiały i nanotechnologie,
  • Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. nanotechnologii i innowacji, Członek Śląskiej Rady Innowacji.