Przejdź do treści

Dr inż. Marcin Błesznowski

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Energetyki w Centrum Technologii Wodorowych i w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz reprezentantem Instytutu Energetyki w European Energy Research Alliance (EERA) w obszarze ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

Związany z tematyką stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych od ponad 15 lat. Autor/współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu. W zakresie projektów realizował jako członek zespołu lub kierownik projektu badania dotyczące modelowania numerycznego (NCN, NCBR, 6FP, 7FP), kampanii eksperymentalnych (NCBR, H2020, ERA-NET) oraz zagadnień aplikacyjnych z zakresu stosu oraz instalacji z ogniwami SOFC (NCBR, MNiSW). W ramach konsorcjum (CBRF, ENERGA, IEN) kierował pracami Instytutu Energetyki, które miały na celu opracowanie instalacji kogeneracyjnej z ogniwami SOFC w skali MW (przedsięwzięcie NCBR „Ciepłownia przyszłości”).

Dr inż. Marcin Błesznowski jest autorem i współautorem wielu artykułów, wystąpień konferencyjnych. Laureat nagrody Siemensa i stypendiów za działalność B+R: DAAD, stypendium dla doktorantów z Mazowsza, BRISK2. Od 2017 roku zaangażowany w prace, mające na celu ocenę potencjału i wdrożenie koncepcji gospodarki wodorowej w Polsce (Horyzont 2020, NFOŚiGW, Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce).