Przejdź do treści

Dorota Kosmalska 

Główny specjalista ds. rozwoju w firmie SBB Energy S.A.. W firmie odpowiedzialna głównie za rozwój biznesu w kierunku technologii wodorowych, nawiązywanie kluczowych współprac i kreowanie marki. Ukończyła studia na Politechnice Śląskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskując tytuł magister inżynier. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Wiodące Innowacje i Zmiana, gdzie zdobywała wiedzę z zakresie zarządzania projektami i zespołem.  Posiada doświadczenie zawodowe w pracy ze start upami, prowadzenia projektów, koordynowania wydarzeń oraz rozwijania biznesu Pasję do nanotechnologii pielęgnuje od czasu studiów, podczas których dołączyła do grona wolontariuszy Fundacji NANONET, gdzie wspierała organizację przy tworzeniu analiz i raportów branżowych, ale również brała czynny udział przy organizacji międzynarodowej konferencji InterNanoPoland.