Przejdź do treści

Dr hab. Robert Wolny, prof. UE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego; Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Kierownik Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową; Kierownik studiów podyplomowych Menedżer Kultury; w latach 2012-2021 dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; w latach 2016-2020 prodziekan Wydziału Ekonomii i Szkoły Studiów I i II Stopnia. Autor ponad 130 prac naukowych. Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych oraz projektów badawczych na rzecz praktyki gospodarczej. Członek: sieci badawczej ERECO-PGV; Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu; Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii; Rady Programowej Teatru Rozrywki w Chorzowie.