Przejdź do treści

dr inż. Grzegorz Janus

Zawodowo, od stycznia 2017 roku związany jestem z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w którym jestem zatrudniony na stanowisku p.o. Lidera Grupy Badawczej Inżynieria Materiałowa. W czasie swojego zatrudnienia zdobyłem ogromne doświadczenie w dziedzinie inżynierii materiałów oraz inżynierii środowiska. Sposobność czynnego uczestnictwa w projektach B+R realizowanych przez zespół badawczy umożliwiła mi wdrożenie się w nową tematykę badawczą związaną z utylizacją, waloryzacją oraz modyfikacją odpadów przemysłowych w celu zastosowania ich jako dodatku do materiałów wiążących. Jako współautor 12 opracowań naukowo-badawczych współpracowałem z takimi jednostkami przemysłu jak PGE Odział Elektrownia w Turowie, KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Bioeko, PCC Rokita i Cementowania Odra. Od września 2019 roku jest współrealizatorem projektu finansowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia na rzecz badań i prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych finansowanego przez NCBiR oraz KGHM. W roku 2022 uzyskałem stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria lądowa, transport i geodezja, broniąc pracę doktorska pod tytułem „Beton lekki na bazie proszków reaktywnych”. Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 21 publikacji z czego 7 jest indeksowanych w międzynarodowych bazach Scopus oraz Web of Science. Są to między innymi wysoko punktowane publikacje z listy filadelfijskiej w takich czasopismach jak Construction and Building Materials, Materials oraz Cement Wapno Beton. Jestem także współautorem rozdziału w monografii wydanej przez londyńskie wydawnictwo IntechOpen dotyczącej niskoemisyjnych geopolimerowych spoiw i betonów.