Przejdź do treści

Sławomir Podsiadły  

Sławomir Podsiadły – 60 lat, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany z branżą transportową. Pełnił funkcje kierownicze w różnych przedsiębiorstwach m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie, w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim. Od 2013 r. zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie/ Dyrektor ds. Przewozów. Współpracował i nadal współpracuje nad realizacją i przygotowaniem projektów unijnym, w tym wdrożenie systemu autobusu elektrycznego w Lublinie.