Przejdź do treści

Dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski

Adiunkt w Instytucie Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Działalność naukowa dotyczy szeroko rozumianej problematyki ograniczenia negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko naturalne. Prowadzi badania emisji zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistej eksploatacji przy wykorzystaniu najnowocześniej aparatury badawczej. Zajmuje się również metodami odzysku energii ze spalin oraz prowadzi prace ukierunkowane na wdrażanie wodoru jako źródła energii w pojazdach samochodowych. Uczestniczył w pracach dotyczących opracowywania Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych. Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brał udział w ponad 20 projektach badawczo-rozwojowych, z czego jest kierownikiem jednego. Większość z nich była o charakterze wdrożeniowym. Efekty prac badawczych były wielokrotnie wyróżnianie i nagradzane. Wykonywał szereg opracowań naukowo-badawczych dla podmiotów zewnętrznych. Posiada bardzo duże doświadczenie we współpracy z przedstawicielami przemysłu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, zespołu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.