Przejdź do treści

Andrzej Jeżewski 

Andrzej Jeżewski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; laureat; właściciel firmy Promet-Plast S.C. zajmującej się produkcją energii odnawialnej oraz produkcją artykułów medycznych, Prezes w firmie EP-P Sp. z o.o. Sk., lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz Wiceprzewodniczący Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Energią odnawialną zainteresowany od blisko 20 lat, natomiast praktyczną przygodę z odnawialnymi źródłami energii rozpoczął w 2009 roku wraz z inwestycją w turbiny wiatrowe. W chwili obecnej firma zarządzana przez Andrzeja Jeżewskiego posiada 10 turbin o łącznej mocy 25,2 MW. Inwestor w największe komercyjne magazyny energii w Polsce oraz w kogenerację metanową i wodorową. Inicjator powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych. Promet-Plast to pierwszy w Polsce zakład produkcji wyrobów medycznych w technologii zerowej emisji. Innowacyjnym i nowatorskim projektem Andrzeja Jeżewskiego jest Agro – Hydro- Energy (AHE) – inteligentny system wsparcia gospodarki rolnej.

Ambicją Andrzeja Jeżewskiego jest nieustanny rozwój energii odnawialnej i praca u podstaw w tej sferze, tak aby to lokalne społeczności wyznaczały ekologiczny trend w Polsce